Yazarlar Konu Başlığı
Dilara Sargin, Halil Harman, Ömür Tabak, Abdulbaki Kumbasar Relapsing Polikondritte Nadir Görülen Periorbital Tutulum
Özgür Yıldırım, İskender Ekinci, Mitat Büyükkaba, İrem Kıraç Utku, Ömür Tabak, Abdulbaki Kumbasar Romatoid Artrit Tanılı Hastada Leflunomide Bağlı Gelişen Nötropeni Olgusu
Ayfer Memiş Yakışık, Raye Sevra Özmen, Beyza Soylu, Abdulbaki Kumbasar, Ömür Tabak Multiple Myelom Hastasında Hipokalemi İle Prezente Olan Proksimal Tübülopati
Ayfer Memiş Yakişik, Kader Irak, Raye Sevra Özmen, Beyza Soylu, Abdülbaki Kumbasar, Ömür Tabak Skleroderma Hastasında Disfaji Sonrası Saptanan Özofagus Darlığı
Denizler Sezer, Erdal Belen, Muhsin Kalyoncuoğlu, Halil Ibrahim Biter Primer Osteoartritte Bozulmuş Aort Elastik Özellikleri
Denizler Sezer, Erdal Belen, Muhsin Kalyoncuoğlu, Halil Ibrahim Biter Primer Osteoartritli Hastalarda Subklinik Kardiyovasküler Hastalığın Bir Göstergesi: Epikardiyal Yağ Kalınlığı
Isa Yalçınkaya, Melda Yalçınkaya, Hanişe Özkan, Iskender Ekinci, Halil Harman, Ömür Tabak, Abdulbaki Kumbasar Seronegatif Romatoid Artrit Nedeniyle Takipli Hastada Gelişen Sistemik Lupus Eritematozus Bulguları
Melda Yalçinkaya, İsa Yalçinkaya, İskender Ekinci, Ömür Tabak, Abdulbaki Kumbasar Romatoid Artrit Nedeniyle Metotreksat Kullanan Hastada Gelişen Pansitopeni
Ali Can Uğuz, İsa Yalçinkaya, İskender Ekinci, Ömür Tabak, Abdulbaki Kumbasar Romatizmal Kalp Hastalığı Ve Pansitopeni İlişkisi
Erdem Sunger, Harun Muglu, Cemal Bes Yaşlı Bir Erkek Hastada Prezente Olan Daha Nadir Bir Rhupus Sendromu
Eşref Araç, Yunus Tekin, Lütfi Akyol Digital ülserlerle başvuran Skleroderma olgusu
Beyza Soylu, Ayfer Memiş Yakişik, Raye Sevra Özmen Antitiroid Artrit Sendromu
Nurbanu Hindioğlu, Meryem Can Geç Tanı Alan Ailevi Akdeniz Ateşi ve Poliarteritis Nodoza Birlikteliği Olan Olgu Sunumu
Eşref Araç, Ömer Faruk Alakuş, Lütfi Akyol, Sedrettin Koyun Derin anemi ile başvuran sjögren sendromu olgusu
Raye Sevra Özmen, Beyza Soylu, Ayfer Memiş Yakişik, İskender Ekinci Iga Vasküliti
Esra Aybike Engin, Rate Sevra Özmen, İskender Ekinci, Ömür Tabak Ciddi Multiorgan Tutulumu Sıstemık Lupus Erıtematozus
Aydan Karabacak, Sena Gökçe Günay and Zeynep Karaali Metotreksat İntoksikasyonu – İki Olgu Sunumu
Mustafa Gür, Ahmet Karataş, Burak öz, Rabia Pişkin Sağır, Sedat Akal and Süleyman Serdar Koca Tofasitinib alan romatoid artrit hastalarında tedavinin altıncı ayında tedavide kalma oranları
Rabia Piskin Sagir, Mustafa Gur, Ahmet Karatas, Burak Oz, Firdevs Ozdemir and Suleyman Serdar Koca Tocilizumab alan romatoid artrit hastalarında tedavinin altıncı ayında tedavide kalma oranları